AİLE HEKİMİNE ATANMA ve AİLE HEKİMİNİ DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

Aile hekiminizden memnun değilmisiniz, yada evinizi mi taşıdınız. Veyahut daha yakın bir sağlık merkezinden mi tercih yapmak istiyorsunuz? Aile hekimi değiştirme işlenimi gerçekleştirmek için aşağıdaki genel prosedürleri takip edebilirsiniz.

A) GENEL KURALLAR

1) Sistemde kaydı olmayan kişiler, AHBS arayüzü kullanılarak, aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından kaydedilebilir.
2) Elektronik sağlık kaydı TCKİMLİK numarası ile sisteme bir kez yapılır. Daha sonraki her türlü değişiklik mevcut kayıtta güncellemedir.
3) Vatandaşın hangi il/ilçeden kayıt yaptırdığının önemi yoktur. TCKİMLİK numarası  kişinin hareketlerinin takip edilmesinde yeterlidir.
4) Kesin kayıtlı kişi tanımı; aile hekimlerinin sağlık hizmeti vermekle yükümlü olduğu ve ücret tahakkukuna esas nüfuslarını ifade eder.
5) Henüz nüfus cüzdanı çıkarılamamış yeni doğanlar, yabancı uyruklular ve MERNİS te bir şekilde kaydı olmayanların sisteme misafir hasta statüsünde kayıtları yapılabilir. Ancak bu kişilerin yapılan işlemleri performansa dahil olmayıp ücret tahakkukunda da değerlendirilmeye alınmaz.
6) Her türlü atama ve kayıt işlemi için gerekli form dilekçeler(EK-1,EK-2,EK-3) eksiksiz doldurularak işlemin yapıldığı birimde saklanır.
7) Hekime ataması yapılan kişi 6 ay süre ile hekim değiştiremez. Ancak zorunlu hallerde(yer değişikliği, hatalı işlem vb.)  bu süre dikkate alınmaz.
8) Yapılan her türlü işlemin hukuki sorumluluğu işlemi yapana aittir. İşlemlere ait form dilekçe ve kanıtlayıcı belgeler, yetkililere istendiğinde gösterilmek üzere işlem yapılan yerlerde muhafaza edilir. (Aile Hekiminin kendisinde, TSM merkezinde, Sağlık Müdürlüğünde vb.)

 

B)AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN YAPILABİLECEK ATAMALAR

1. Siteme kayıtlı olmayan ya da aile hekimine atanmamış kişilerin atanması için;

a)      İlgilinin MERNİS adresinin atanacağı aile hekiminin görev yaptığı ilçede olması,
b)      Aile hekiminin kesin kayıtlı kişi sayısının 4.000′in altında olması,
c)      Hizmet almak isteyenin matbu dilekçesinin olması (EK-1),

şartları aranır. Bu şartlarının tamamının bir arada olduğu durumda kişinin kaydı başvurunun yapıldığı hekim tarafından yapılabilir. Ayrıca Aile Hekimleri 1 yaş altı bebekleri “b” ve “c” maddelerindeki şartlar aranmaksızın kaydedebilirler. Aile Hekimleri herhangi bir neden ile yapamadıkları atama işlemlerine ait belgeleri bağlı olduğu T.S.M.’e göndererek atamanın yapılmasını sağlayabilirler.

2. Kayıtlı bulunduğu aile hekiminin onayı alınarak yapılacak hekim değiştirme işlemi için;

Yukarıda belirtilen şartları (a, b, c) taşımakla birlikte, bir aile hekimine kayıtlı bulunan kişilerin hekim değiştirme işlemi bağlı bulunduğu aile hekiminin onay vermesi koşulu ile yeni atanacağı aile hekimi tarafından yapılabilir.Atanacağı Aile hekiminin bölgesi ile kişinin MERNIS adresi uyuşmuyorsa 6 ay şartı aranır. Onay istemi ve bu onayın verilmesi aile hekimleri tarafından elektronik ortamda yapılacaktır Onayın 15 gün içinde verilmemesi durumunda aile hekimi veya aile hekimine kayıt yaptıran kişi atama dilekçesini bağlı bulunulan TSM’ye götürerek işlemleri yaptırabilir.TSM istem yapıldığı tarihten itibaren 15 gün dolmadan işlemi gerçekleştirmez..

C)TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNCE YAPILACAK ATAMALAR

Toplum Sağlığı Merkezinde, aile hekimine atama işlemleri bir belgeye dayanarak yapılır. Bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan belgede imzası bulunanlar sorumludur.  Ancak T.S.M. gerek duyduğu durumlarda bu bilgilerin doğruluğunu telefon ile veya bizzat yerinde inceleme yaparak araştırabilir, araştırma sonucuna göre de işlem tesis eder. Aşağıdaki durumlarda T.S.M.ler aile hekimine atama veya ilişik kesme işlemlerini yapar.

1)      Aile hekimlerin ilişik kesme istekleri.(Her hane için ayrı form doldurulacaktır.)(EK-2)

2)      Aile hekimlerinin kısıtlamalardan (nüfus ve adres kısıtlaması vb.) dolayı yapamadıkları atama işleri,

3)      MERNİS adresi ilimizde olmamasına karşın, çeşitli gerekçeler ile (iş, öğrenim, bir yakını tarafından bakılması vb.) ilimizdeki aile hekimlerinden sağlık hizmeti almak isteyen kişilerin aşağıda yazılı belgelerin  olması kaydıyla aile hekimine kısıtlı süreli(1 ay – 12 ay) kayıtları  yapılabilir.

a) Hizmet almak isteyenin matbu dilekçesi (18 yaşından küçükler için velisi tarafından imzalanacaktır.) (EK-3),

b) İlimizde bulunma nedenini (öğrenim durumu, iş yeri vb.)  gösteren belge.

4) Vatandaşların aile hekimlerine başvurmaları halinde yapılabilecek  tüm atama talepleri T.S.M. de de yapılabilir.

5) TSM’ler  atama işlemlerine itiraz ile ilgili her türlü şahsi ve yazılı başvuruyu değerlendirerek yeterli göreceği gerekçelerle atamayı iptal edebilir ve/veya düzeltebilir.

6)  Mernis Adresi ilimizde bulunan fakat başka bir ilde aile hekimine kayıtlı olan kişilerin atama dilekçeleri atanmak istediği aile hekimi veya kişi tarafından  bağlı bulunulan TSM’ye ulaştırılarak işlem yapılabilir.